Kangal Köpek Irkı

Genel Özellikleri


Egzersiz İhtiyacı
Enerji Seviyesi
Taranma İhtiyacı
Eğitilebilirlik
Oyunculuk
Sıcakkanlılık
Korunma
Köpeklerle Dostluk
Hayvanlarla Dostluk
Çocuklarla Dostluk
Yabancılarla Dostluk
Sıcağa Dayanıklılık
Soğuğa Dayanıklılık
Bekçilik

Açıklaması


Kangal köpeğinin geçmişine ve kökenlerine ait çok az bilgi bulunmakla birlikte detaylı kuramlar meydana atılmıştır.Bu kuramlardan birine göre Asurlular ve Babilliler zamamderhal meydana çıktığı,katiyenn kaplan gibi vahşi yırtılardan korunmak amacıyla özenle yetiştirilmişlerdir.Bu köpeklerin büyük yırtıcılarla korkusuzca dövüştüğü iddia edilir.
Başka bir kurama göre Hint Mihracesi Osmanlı padişahına bir köpek gönderiyor,bu köpek sarayda belirleme edilen katiyennı dövüşte öldürüyor ve padişah'ın büyük beğenisini kazanıyor ama bu köpek bir Doğu seferi sırasında kaçıyor ve ulusal köpekler çiftleşerek Kangal türü meydana çıkmış oluyor.Evliya Çelebi kaleme aldığı Seyahatnamesinde katiyenn kadar kuvvetli olarak tanım ettiği bu köpeklerden bahsetmektedir.Başka bir iddiaya göre Osmanlı devleti kurucuları bu köpekleri Anadoluya getirmişlerdir ve Osmanlı'nın Avrupaya yaseneması ile bir çok Avrupalı çoban köpeğinin Kangal köpeklerinden türemiştir.Osmanlı arşivlerinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapıldığından bahsedilmektedir.Bu köpeklerin geçmişten şu vakita kadar kalıtsal bilhassarini koruyabilmesi dağlarda hayatasına bağlanmaktadır.
Dünya genelinde ünlü olan bu tür amacıyla A.B.D ve İngiltere'de detaylı dernekler kurulmuş ve yarışmalar düzenlenmiştir.Kangal köpekleri çok yürekli,süratli ve çeviktirler.Kötü niyetli şahıslara karşı acımasızdırlar,kangal köpeklerinin önsezileri son derece ilerlemiştir,sahiplerine ve ailelerinin aşırı derecede bağlıdırlar.Sahipleri doğrulusunda azarlanırlarsa üzülürler ve gövde dilleriyle bunu anlatabilirler.Hislerini yalnız hal, hareket, mimik ve jestlerle değil çıkardıkları detaylı tonlardaki havlamalarla belli ederler.Kangal çoban Köpekleri vazifelerine çok sadıktırlar.Kangal köpeklerinin kurtlar ile dövüşmesi ve bu dövüşü kazanması sahipleri amacıyla bir övünç kaynağı olarak görülür.Kurtlarla dövüşen Kangallar genelde karın mekanlarınden ve arka bacaklarından yaralanırlar.1975 senesinde asker köpeği olarak vazife yapmaya başlamışlardır.Ülkemizde bu köpekler ihmal edilmiştirler,ama yeni yeni bu köpekler koruma altına alınmıştır.Kangal çoban köpekleri bütün insancıllıklarına ve kuvvetli mesuliyet duygularına rağmen, geçmişten beri vakitgelen hayat şekillerinden ve genel karakter bilhassarinden kaynaklı olarak istiklallerine son derece düşkündürler,Kangallar her komutu anlar ama istedikleri vakit yaparlar.Kendileriyle alakalı hususşurken alakalı olmak lazım olur. övüldüklerini ya da yerildiklerini gayet iyi anlarlar. Son derece kıskançtırlar ve gözlerinin önünde bir diğer köpeğin sevilmesine hiç dayanamazlar.
Zeki,çocuklara karşı sabırlı,basit eğitilen,azarlanmaya karşı hassas,ilgi bekleyen köpeklerdir.Yaşadıkları yeri sahiplenirler,yabancılara itimatmezler bu sebeple çitle çevrili bir alanda ya da sürü ile birlikte açık alanda hayatalıdırlar.Uzun seneler vakitsince harp köpeği olarak vazife yaptılar temel olarak çoban köpeğidirler koruma içgüdüleri ilerlemiştir kurtlardan korkmaz onlarla dövüşebilirler.Kolay basit yorulmaz ve kötü hava koşullarına karşı lüzumtiğince dayanıklıdırlar.Günümüzde daha çok bekçi köpeğidirleri.Çok eski çağlardan beri Anaolu'da hayat sürdürmekdadırlar 1968'de A.B.D'ye gdolasenemüşlerdir.